Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu: http://orzeczenia.ms.gov.pl oraz jego subdomen.

Stan dostępności cyfrowej

Serwis www został zaprojektowany tak, aby były możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony WWW i BIP jest zgodny ze standardem WCAG 2.1 na poziomie min. AA, tj. wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób z ograniczeniami: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Niektóre elementy strony posiadają za niski kontrast.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, wersja tekstowa, zmiana kontrastu. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacja webowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 02.06.2022 r.

Data ostatniego przeglądy deklaracji: 02.06.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy, skargi i wnioski związane z dostępnością cyfrową Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych prosimy zgłaszać do Krzysztofa Wiśniewskiego, mailowo na adres krzysztof.wisniewski@wroclaw.sa.gov.pl lub telefonicznie +48 71 7987710

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Energetycznej 4

W budynku znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych oraz winda osobowa. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest usytuowana w wejściu do budynku na wysoki parter po lewej stronie. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętli indukcyjnych.

Budynek przy ul. Powstańców Śl. 124

Wejście dla osób z dysfunkcją ruchu znajduje się z tyłu budynku, od strony ogrodzonego parkingu. Dojazd możliwy jest ulicą Drukarską. Przy bramie wjazdowej na parkingu znajduje się wideofon, z którego należy skorzystać w celu otwarcia drzwi i wskazania windy osobowej przez pracownika ochrony. W przypadku wejścia głównego do budynku od strony ul. Powstańców Śląskich należy skorzystać z oznakowanego dzwonka zamontowanego do niskiego murku, który przylega do ściany budynku po jego prawej stronie. Pracownik ochrony wskaże wówczas drogę oraz wejście do budynku (opisane powyżej), przeznaczone dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze po lewej stronie. Za budynkiem (dojazd ulicą Drukarską) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętli indukcyjnych.