Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

I C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Kaczmarska Protokolant: ST. Sekr. Sąd. Katarzyna Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp.k. w W. przeciwko J. L. o zapłatę I Zasądza od pozwanej J. L. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. Sp. k. w W. kwotę 452 240,10 złotych ( czterysta pięć
Czytaj więcej»

I C 318/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 318/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mokrzecki Protokolant: stażysta Anna Łuczkowska po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa Ł. A. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 77.542,69 złotych I Powództwo oddala. II Zasadza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 6.617 złotych, tytułem kosztów procesu
Czytaj więcej»

I C 412/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 412/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Majdańska Protokolant: st. sekr. sądowy Paweł Śliwiński po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko Bankowi (...) S.A. we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyj
Czytaj więcej»

I C 458/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 458/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Gronowska - Plust Protokolant: sekr. sądowy Monika Szadaj po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa Miasta G. przeciwko A. B. o zapłatę orzeka: I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda Miasta G. . na rzecz pozwanej A. B. kwotę 3600 złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 691/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 691/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Elżbieta Naftyńska Protokolant sekretarz sądowy Anna Kubis po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko pozwanej M. D. o uznanie czynności prawnej za nieważną ewentualnie za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. P. (1
Czytaj więcej»

I C 728/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 728/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie W. . I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Jolanta Rutkowska Protokolant: stażysta Natalia Bilicka po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 roku w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) „ w G. o uchylenie uchwały I .uchyla uchwałę numer (...) podjętą w dniu 24.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkani
Czytaj więcej»

I C 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 784/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mokrzecki Protokolant: sekr. sądowy Anna Łuczkowska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ś. przeciwko K. J. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i o zapłatę I Oddala powództwo o zapłatę od pozwanej K. J. na rzecz powó
Czytaj więcej»

I C 907/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 907/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Wieliczuk Protokolant: sekr. sądowy Monika Szadaj po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w M. , Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w G. o zapłatę orzeka: I Powództwo oddala. II Nie obciąża powoda
Czytaj więcej»

I C 1017/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2017-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: czynniki decydujące o wysokości zadośćuczynienia
Sygn. akt I C 1017/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Majdańska Protokolant: st. sekretarz sądowy Paweł Śliwiński po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. , K. O. , U. K. , P. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki E.
Czytaj więcej»

I C 1062/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Sygn. akt I C1062 /15 dnia 28 września 2016 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSO Lidia Wieliczuk Protokolant : sekretarz sądowy Monika Szadaj po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego orzeka : I Rozwiązuje umowę użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w M. przy ul.
Czytaj więcej»