Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
489

I C 412/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-23

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 412/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Majdańska Protokolant: st. sekr. sądowy Paweł Śliwiński po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko Bankowi (...) S.A. we W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyj
Czytaj więcej»

I C 416/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 416/16 UZASADNIENIE I. Powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. (obecnie R. Bank (...) , Oddział w Polsce z siedzibą w W. ) dnia 23 lutego 2016 r. (k. 2) złożył do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko P. Ś. (1) o zapłatę 258.086,13 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 250.385,43 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, na którą złożyły się następujące kwoty: 1 250.385,43 zł z tytułu należności głównej z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 458/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 458/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Gronowska - Plust Protokolant: sekr. sądowy Monika Szadaj po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa Miasta G. przeciwko A. B. o zapłatę orzeka: I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda Miasta G. . na rzecz pozwanej A. B. kwotę 3600 złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 674/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2020-12-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 674/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lidia Wieliczuk Protokolant: Sekr. sądowy Edyta Klimkiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim sprawy z powództwa A. M. przeciwko I. G. o ochronę dóbr osobistych orzeka: I Powództwo oddala w całości. II Zasądza od powódki A. M. na rzecz pozwanej I. G. kwotę 377 zł tytułem zwrotu kosz
Czytaj więcej»

I C 691/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-09-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 691/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Elżbieta Naftyńska Protokolant sekretarz sądowy Anna Kubis po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko pozwanej M. D. o uznanie czynności prawnej za nieważną ewentualnie za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. P. (1
Czytaj więcej»

I C 699/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 699/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Rutkowska Protokolant: stażysta Natalia Bilicka po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w W. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w W. numer (...) z dnia
Czytaj więcej»

I C 707/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2017-04-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 707/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 5 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Rutkowska Protokolant: stażysta Natalia Bilicka po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 roku w Gorzowie Wlkp. na rozprawie sprawy z powództwa B. B. (1) , Ł. B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) „ w G. o uchylenie uchwał I uchyla uchwałę numer (...) podjętą w dniu 24.04.2015 r. przez Radę Nadzorc
Czytaj więcej»

I C 728/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 728/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie W. . I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Jolanta Rutkowska Protokolant: stażysta Natalia Bilicka po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 roku w Gorzowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) „ w G. o uchylenie uchwały I .uchyla uchwałę numer (...) podjętą w dniu 24.04.2015 r. przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkani
Czytaj więcej»

I C 784/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 784/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mokrzecki Protokolant: sekr. sądowy Anna Łuczkowska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ś. przeciwko K. J. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i o zapłatę I Oddala powództwo o zapłatę od pozwanej K. J. na rzecz powó
Czytaj więcej»

I C 907/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 907/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Wieliczuk Protokolant: sekr. sądowy Monika Szadaj po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w M. , Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w G. o zapłatę orzeka: I Powództwo oddala. II Nie obciąża powoda
Czytaj więcej»