Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
415

II Ko 434/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 434/16 UZASADNIENIE W. S. (1) złożył w dniu w dniu 29.08.2008r wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o internowaniu nr (...) z dnia 12.12.1981r oraz o przyznanie odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia z tytułu doznanych krzywd na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego . W. S. (1) zawnioskował o przyznanie mu odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 25
Czytaj więcej»

II Ko 556/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 556/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Aneta Jarmołowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Depta przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Jerzego Barana po rozpoznaniu w dniu: 30.11.2016r. sprawy z wniosku: E. K. c. W. i H. zd. K. , ur. (...) w C. o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie I Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnio
Czytaj więcej»

II Ko 556/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II Ko 556/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2016 r. Pełnomocnik E. K. (1) wniósł o zasądzenie odszkodowania w kwocie 420 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 10.000 zł od Skarbu Państwa z tytułu zatrzymania wnioskodawczyni w dniu 7 stycznia 2016 r. w sprawie PR 1 Ds. 47/2016 Prokuratury Rejonowej w G. W uzasadnieniu wskazał na okoliczności jej zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji , warunki izolacji i przebieg czynności przeprowadzanych z wniosk
Czytaj więcej»

II Ko 613/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 613/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Kraciuk Protokolant: sekr. sąd. Joanna Wianecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Krzysztofa Rosińskiego po rozpoznaniu w dniu 22.03.2017r. sprawy z wniosku L. J. o odszkodowanie i zadośćuczynienie Wniosek oddala. Sygn. akt II Ko 613/16 UZASADNIENIE L. R. za pośrednictwem swojego pełnomocnika złożył wniosek o ods
Czytaj więcej»

II Ko 839/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko. 839/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO. Maciej Szulc Ławnicy : Mirosława Badecka : Janina Pronkiewicz Protokolant : st. sek. sąd Anna Woźniak przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marty Majkut po rozpoznaniu w dniu : 20 kwietnia 2016r. sprawy z wniosku: S. C. , s . A. i K. zd. P. , ur. (...) w D. , M. C. , c. P. i W. zd. K. , ur. (...) w D. , o zadośćuczyni
Czytaj więcej»

II Ko 839/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku wydanego w sprawie o sygn. II Ko. 839/15 Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Pełnomocnik M. i S. C. (1) wniósł o zasądzenie na rzecz jego mandantów kwot po 80.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy wynikłe z powodu wykonywania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji oraz połączonego z nimi zakazu kontaktowania się z dziećmi, który był stosowany w sprawie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim – ostatecznie –o sygn. II K. 45/15. W uzasadnieniu wsk
Czytaj więcej»

IV Ka 103/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 20.01.2016r. wydanym w sprawie II K 828/15 na posiedzeniu w trybie art. 335 k.p.k. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. uznał oskarżonego J. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 178a §1 k.k. polegającego na tym, że w dniu 01.11.2015r. około godz. 19:30 w G. W. . na ulicy (...) prowadził motorower marki J. o nr rej. (...) . W ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości 0,98 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Za przypisany czyn sąd ten na podstawie art. 178
Czytaj więcej»

IV Ka 188/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

UZASADNIENIE Oskarżonym P. S. (1) , J. S. (1) i R. W. zarzucono to, że każdy z nich: I W okresie od czerwca 2009 roku do listopada 2011 roku w G. województwa (...) będąc współwłaścicielem firmy S (...) , J. S. (1) , (...) Spółka Jawna wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych uporczywie naruszał prawa pracowników przedmiotowej spółki wynikające z ubezpieczenia społecznego poprzez nie odprowadzanie należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu
Czytaj więcej»

IV Ka 227/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-08

Data publikacji: 2016-06-17

trafność 100%

UZASADNIENIE Wyrokiem łącznym z dnia 18.03.2016r., w sprawie IIK 9/16, Sąd Rejonowy w M. , na podstawie art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw połączył jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt IIK 657/13 Sądu Rejonowego w M. oraz II K 211/14 Sądu Rejonowego w S. i orzekł wobec H. M. karę łączną roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Na podst
Czytaj więcej»

IV Ka 282/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2018-06-26

Data publikacji: 2018-07-10

trafność 100%

Sygn. akt IV Ka 282/18 UZASADNIENIE W sprawie II K 273/17 Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu M. A. został oskarżony o to, że w okresie od 26 do 28 marca 2015 r. w M. , jako lekarz Oddziału (...) Sp. z o.o. , pomimo istniejących wskazań dających podstawę do rozpoznania u M. R. sepsy: - w dniu 26 marca 2015 r. nie uzupełnił wywiadu chorobowego z pacjentką, nie rozszerzył zakresu badań dodatkowych, nie zlecił wykonania oznaczenia elektrolitów, prokałcytoniny, aktywności aminotransferaz, parametrów funk
Czytaj więcej»