Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
418

II K 138/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K. 138/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Maciej Szulc Protokolant: sekr. sąd. Joanna Dziuban przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Joanny Drohomireckiej – Lesiewicz po rozpoznaniu w dniach 3 marca 2015 r., 21 kwietnia 2015 r., 5 i 28 maja 2015 r., 2 lipca 2015 r., 5 i 6 sierpnia 2015 r., 5 października 2015 r., 5 i 30 listopada 2015 r., 22 grudnia 20
Czytaj więcej»

II K 133/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 133/15 3 Ds. 168/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Staszak Protokolant: st. sekr. sąd. Arkadiusz Musialski przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Adama Grochoły po rozpoznaniu w dniach: 17.11.2015r., 20.11.2015r., 24.11.2015r., 07.12.2015r., 09.12.2015r., 11.12.2015r., 14.12.2015r., 15.12.2015r., 01.02.2016r., 08.02.2016r., 12.02.2016r., 22.02.2016
Czytaj więcej»

II K 172/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku łącznego wydanego w sprawie o sygn. II K. 172/15 Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim W. C. (1) został skazany prawomocnymi wyrokami sądów powszechnych: I Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowego VII Wydziału w Pyrzycach z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt VII K. 285/13 za występki: 1 z art. 290 . § 1. k.k. – popełniony w dniu 22 kwietnia 2013 r. – na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, 2 z art. 278 . § 1. k.k. – popełniony w bliżej nie usta
Czytaj więcej»

II K 183/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 183/15 Ds 712/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie W. . II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Kraciuk Protokolant: sekr. sąd. Joanna Wianecka przy udziale Prokuratora Danuty Siudyła po rozpoznaniu w dniach: 01.03.2016r., 12.04.2016r., 19.04.2016r., 10.05.2016r., 14.06.2016r. sprawy: J. Z. s. J. i A. zd. P. , ur. (...) w S. , oskarżonego o to, że: I w dniu 30 maja 2015r., w G. woj. (...) spowodował ciężki uszcz
Czytaj więcej»

II K 187/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 187/15 UZASADNIENIE (zgodnie z wnioskiem obrońcy Sąd ograniczył zakres uzasadnienia do kwestii kary wymierzonej oskarżonej) A. D. została uznana przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. za winną tego że w nocy z 25 na 26.06.2015r. w M. w woj. (...) w mieszkaniu przy ul. (...) działając w zamiarze bezpośrednim pozbawiła życia R. Ł. w ten sposób, że przy użyciu noża kuchennego zadała pokrzywdzonemu 13 ran ciętych na rękach, plecach i klatce piersiowej , w tym jedną głęboką , penetrującą
Czytaj więcej»

II Ko 110/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 maja 2016 r. G. J. (1) wniósł o zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 5.000 zł od Skarbu Państwa z tytułu jego zatrzymania w dniu 8 grudnia 2013 r. w sprawie Ds. 18005/13 Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, wskazując jako podstawę swojego żądania art. 552 . § 1. k.p.k. W uzasadnieniu wskazał okoliczności jego zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji. Opisał także warunki, jakie panowały w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
Czytaj więcej»

II Ko 345/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2016-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR del SO Joachim Wieliczuk Ławnicy : Mirosława Badecka : Elwira Cierniewska Protokolant : st.sek.sąd Anna Woźniak przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marty Majkut po rozpoznaniu w dniach : 09.09.2016r, 10.10.2016r sprawy z wniosku: A. O. o zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. wniosek
Czytaj więcej»

II Ko 410/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt II K o 410/16 UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa w Ś. prowadziła postępowanie 1Ds 1559/12 przeciwko G. J. (1) podejrzanemu o kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec dwóch funkcjonariuszy policji w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej oraz o znieważanie tych funkcjonariuszy słowami powszechnie uznanymi za obelżywe tj o czyny z art. 224 § 2 kk i z art. 226§1 kk . Po zakończeniu postępowania przygotowawczego skierowano w dniu 13.12.2012r akt oskarżenia przeciwko G
Czytaj więcej»

II Ko 434/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 434/16 UZASADNIENIE W. S. (1) złożył w dniu w dniu 29.08.2008r wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o internowaniu nr (...) z dnia 12.12.1981r oraz o przyznanie odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia z tytułu doznanych krzywd na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego . W. S. (1) zawnioskował o przyznanie mu odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 25
Czytaj więcej»

II Ko 556/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 556/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Aneta Jarmołowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Bożena Depta przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Jerzego Barana po rozpoznaniu w dniu: 30.11.2016r. sprawy z wniosku: E. K. c. W. i H. zd. K. , ur. (...) w C. o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie I Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnio
Czytaj więcej»