Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
372

II K 44/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2016-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 44/15 UZASADNIENIE 1 Sporządzone na wniosek prokuratora dotyczy oskarżonych: Ł. C. (1) , G. G. , M. K. G. , R. M. (1) , R. M. (2) , Z. O. (1) i A. S. (1) . Na podstawie art. 423§1a kpk uzasadnienie ograniczono do środków karnych wymierzonych wskazanym wyżej oskarżonym, to jest obowiązku naprawienia szkody. 2 Sporządzone na wniosek obrońcy oskarżonej M. K. G. . Na podstawie art. 423§1a kpk uzasadnienie ograniczono do rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych wymierzonych M. K. G.
Czytaj więcej»

VI Pa 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Sygn. akt VI Pa 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Ewa Michalska Sędziowie: SO Marek Zwiernik (spr.) SO Iwona Wysowska Protokolant: st.sekr.sądowy Aneta Symeryak po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o odszkodowanie na skutek apelacji
Czytaj więcej»

VI U 464/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt VI U 464/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Tomasz Korzeń Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kopala po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2017 roku sprawy z odwołania A. T. od decyzji z dnia 13 lipca 2017 roku przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o emeryturę 1 zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Spo
Czytaj więcej»

VI Ua 28/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ua 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2017r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Iwona Wysowska Sędziowie: SO Ewa Michalska SO Tomasz Korzeń (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Aneta Symeryak po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z odwołania W. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. o zasiłek cho
Czytaj więcej»

II Ko 315/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 315/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2017r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Joachim Wieliczuk (del do SO) Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ławniczak przy udziale Prokuratora Krzysztofa Rosińskiego po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r. sprawy z wniosku W. L. o zadośćuczynienie i odszkodowanie I Wniosek oddala. II Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. kwotę 147,60 złotych tytułem zwrotu kosztów z
Czytaj więcej»

I C 1160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Kaczmarska Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa A. F. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki A. F. kwotę 56 000 złotych ( pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

II Ko 315/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ko 315/17 UZASADNIENIE W. L. wnosił o zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz odszkodowania w wysokości 80.000 zł za niesłuszne skazanie go wyrokiem Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu w sprawie IIK 159/11r. W uzasadnieniu żądania podniósł, że został on niesłusznie skazany w/w wyrokiem, gdyż nie miał on nic wspólnego z czynem za jaki go skazano. Podał, że początkowo wymierzono mu karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania , ale kara ta została następ
Czytaj więcej»

I C 550/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 550/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Lidia Wieliczuk Protokolant: Sekr. sądowy Edyta Klimkiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko Gminie M. o zapłatę orzeka: I Powództwo oddala; II Zasądza od powódki (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 1301/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1301/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Gązwa Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) , A. K. , E. N. (1) , A. M. (1) , Z. S. , B. K. , E. N. (2) , E. M. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej budynków (...) ul. (...) S. o uchylenie uch
Czytaj więcej»

II K 26/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 26/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Kamil Jarocki Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ławniczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Krzysztofa Rosińskiego po rozpoznaniu w dniach 31 maja 2017 r. i 19 czerwca 2017 r. sprawy P. C. , syna T. i Z. , zd. C. , ur. (...) w K. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 7 lipca 2
Czytaj więcej»