Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 924/18 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2018-11-27

II Cz 391/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 29 czerwca 2015

Data publikacji: 17 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

rata płatna w terminach, ugoda sądowa, czwarta rata płatna
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata płatna w terminach, czynności procesowe, zawarcie ugody, element materialnoprawny, zachowek po zmarłej matce, ugoda sądowa, wada oświadczenia woli, zgoda na rozłożenie, przebieg postępowania w sprawie, polubowne zakończenie, umowa ugody, zażalenie, postanowienie o umorzeniu, skład masy spadkowej, umorzenie postępowań, stronę kompromisu, rozliczenie zachowku, miejsce liczne, czwarta rata płatna, zaproponowana ugoda
Zobacz»

I AGa 76/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, pierwsza rata, akt notarialny o ustanowieniu, aneks, nieodpłatna służebność przesyłu, pozwany, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, kanalizacja sanitarna, powodowa spółka, druga rata, cała kwota, płatność pierwszej raty, czternastodniowy termin, zapis pktu, współwłaściciel, sieć wodociągowa i kanalizacja, rata z ugody, ugoda strony, dzień otrzymania
Zobacz»

I C 1370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 18 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, ugoda, ostatnia rata, odstęp miesięczny, spłata raty, oświadczenie woli, wykładnia umowy, dłużniczka, umowa ugody, nakaz zapłaty, nawias, spłata cała, polskie rynki, spółdzielnia, kolejna rata, uczestnik obrotu cywilnoprawnego, zwłoka ze spłatą, spłata długów, odbiorca, obowiązek odwołania
Zobacz»

V Ga 136/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, opole, cedent, ugoda sądowa, wykonalność, opóźnienie, nadużycie prawa, cesja, wierzytelność, zawarta ugoda sądowa, zwłoka w zapłacie, komornik, wymagalność, zawarcie ugody, termin płatności, niezupełna osoba prawna, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, tytuł wykonawczy, twierdzenie o nadużyciu
Zobacz»

I ACa 625/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, druga rata, zapłata druga raty, rata zaległości, realizacja zamówienia, pozwany, rata z ugody, kara umowna, zaległość płatnicza, ugoda pozasądowa, wykonaniu szafy, tuba, saldo, wcześniejsza realizacja, zapłata, zapłata całości, spłata zaległości, wykonanie zamówienia, przedmiotowe zamówienie, warunek ugody
Zobacz»

XVI GC 1390/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, mennica polska, umowa ugody, zawarcie ugody, dzień zapłaty, zapłata, nakaz zapłaty, sprzedaż, termin przedawnienia, terminal, umowa komisu, dłużnik, opłata za parkowanie, rata płatna, bilet komunikacji miejskiej, wzajemne ustępstwa, warszawa w warszawie, pozwany, termin, zobowiązanie
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, rata, ugoda sądowa, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku, opłata czynszowa
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu
Zobacz»

X GC 1027/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, druga rata, szafa, ziszczenie, kara umowna, zapłata druga raty, pozwany, rata z ugody, doręczyciel, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, transkrypcja, realizacja zamówienia, czynności prawne, spłata zaległości, rata zaległości, reda, zapłata, umowa ramowa, wykonanie zamówienia
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, ugoda strony, harmonogram, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, zapłata, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji
Zobacz»

I ACa 238/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 maja 2015

Data publikacji: 9 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, część ugody, miesięczna rata płatna, przypadku wygrania, kwota w przypadku, wygranie procesu, należność główna i odsetka, natychmiastowa wymagalność, społeczna ania, ugoda strony, część wierzytelności, rata płatna, zmiana i oddalenie powództwa, postępowanie kwot, rozstrzygnięcie w zakresie kosztów, umorzenie postępowania w sprawie, podstawa do umorzenia, apelacyjna strona, stanowiąca odpowiedź, pozwany
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, termin, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność
Zobacz»

I AGa 44/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2020

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany, dokument ugody, dowód w sposób wybiórczy, faktura, przerwanie biegu przedawnienia, uznanie długu, zakres rachunkowości, kwota, uznanie roszczenia, ugoda zawarta przez strony, drewno tartaczne, roszczenie, rata, współpraca gospodarcza, przedawnienie roszczenia powoda, opinii biegłych, rozliczenie strony, zakres badania pisma ręcznego
Zobacz»

VI GC 1633/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, rata, nakazowy sąd, wyciąg z rejestru, zapłata w postępowaniu nakazowym, postanowienie ugody, koszt bezskutecznej egzekucji, akt postępowania egzekucyjnego, natychmiastowa wymagalność należności, należność w pełnej wysokości, zapłata, nakaz zapłaty w postępowaniu, tytuł wykonawczy, pozwany, zapłata ostatniej raty, umorzenie odsetek, podpisanie ugody, sprawa o czyn, ustępstwo, gotówka
Zobacz»

VIII GC 77/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, rata, postępowanie zabezpieczające, treść ugody, tytuł wykonawczy, pozwany, zawarcie ugody, realizacja ugody, komornik, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wniosek o wszczęcie, postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie, ugoda pozasądowa, należność główna, cofnięcie wniosków, rachunek bankowy powoda, zajęcie rachunków bankowych, korespondencja pomiędzy stronami
Zobacz»

X C 3123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podpisanie ugody, kredyt, treść ugody, rata, skutek prawny ugody, niepewność, pozwany, zapis ugody, wpływ błędów, dokument oświadczenia, zobowiązanie wobec banków, zakres spłaty, ugoda strony, podpis na dokumentach, syn stron, kolejna rata, potwierdzenie wpłaty, złożyć podpis, dzień zapłaty
Zobacz»

I C 1667/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, rata, gmina, ostatnia rata płatna, opłata na raty, połowa uiszczonej opłaty sądowej, osnowa ugody, uiszczona opłata od pisma, niemożność podpisania, przymus, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, strona i pełnomocnik, strona powodowa cała, właściwa chwila, opłata sądowa od pozwu, część protokołu, odrębny dokument, zawarcie przez strony ugody, stan postępowań
Zobacz»

I C 391/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 23 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, umorzenie postępowań, ważność i skuteczność, zawarcie ugody sądowej, wzajemne ustępstwa, postanowienie o umorzeniu, rata, oświadczenie procesowe, osiągnięcie skutku, uprawnienie procesowe, obejście, wniosek o umorzenie, wyłączenie sporów, stosunek materialny, akt prawny, ujście wody, przepis kodeksu postępowania cywilnego, stosunek prawny, oświadczenie woli strony, następująca czynność prawna
Zobacz»

I C 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, umowa ugody, odsetki umowne, spółka komandytowo-akcyjna, rata, postanowienie ugody, należność główna, kwota odsetek za opóźnienie, wyrok zaoczny, odsetka, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, pozwany, kwota bazowa, określone postanowienie, istnienie i wysokości, upływ okresu wypowiedzenia, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, lublin, opóźnienie
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad, ocena ważności ugody
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ostapczuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: